Základné pojmy pri inštalácii WordPressu

FTP (file transfer protocol) Je TCP/IP internetový protokol, na prenos súborov medzi počítačmi, či na internete alebo lokálnej sieti. FTP je klient-server protokol, ktorý je závislý na dvoch komunikačných kanáloch. Medzi klientom a serverom – príkazový kanál pre kontrolu komunikácie a data kanál pre prenášanie obsahu súborov. Klient spustí komunikáciu so serverom tým, že požiada o […]

Read more