Bez Zuzkinho profesionálneho prístupu, promptnosti, trefným pripomienkam a dobrým nápadom by sa web len ťažko dokončoval. Za náš team môžem služby Zuza.digital len vrelo doporučiť.