FTP (file transfer protocol)

Je TCP/IP internetový protokol, na prenos súborov medzi počítačmi, či na internete alebo lokálnej sieti. FTP je klient-server protokol, ktorý je závislý na dvoch komunikačných kanáloch. Medzi klientom a serverom – príkazový kanál pre kontrolu komunikácie a data kanál pre prenášanie obsahu súborov. Klient spustí komunikáciu so serverom tým, že požiada o stiahnutie súboru.
Pomocou FTP klienta môžete vykonávať operácie ako je editovanie, stiahnutie, vymazanie, premenovanie, presúvanie dát na server a ich stiahnutie na váš počítač a kopírovanie priečinkov na serveri. Používateľ sa zvyčajne musí prihlásiť na FTP server.

FileZilla

Program, cez ktorý si môžete nahrávať súbory na váš hosting. Je zdarma.

Hosting

Webhosting je diskový priestor na servri, kde sú uložené všetky údaje vašej webovej stránky. Stránku bez hostingu ako aj bez domény si nemôžete pozrieť.

Doména

Je jedinečné adresa na internete, ktorú zadávame do internetového prehliadača napr. zuza.digital